Bhajan Baba Balak Nath

Chimta Jogi Da
baba balak nath ji
हो कारदा फ़िरे कमाल चिमटा जोगी दा  |

जय हो चिमटा जोगी दा , जय जय चिमटा जोगी दा |

है दुनिया बीच धमाल चिमटा जोगी दा |
जय हो चिमटा जोगी दा , जय जय चिमटा जोगी दा |
जीड़ा चनमन बजदा जय हो, जीड़ा dhune सजदा जय हो,
दुखड़े सब हरदा जय हो, चिमटा जोगी दा, जय जय चिमटा जोगी दा |
हो करदा बड़ा  कमाल चिमटा जोगी दा , जय हो चिमटा जोगी दा||
                                           (sources : singer Karnal Rana)

JOGI JI TERE KUNDLU BAAL